En iyi yazarlardan, En çok okunan

Türk Masalları
Türk Masalları
Peri Masalları
Peri Masalları
7 Yaş Masalları
7 Yaş Masalları
6 Yaş Masalları
6 Yaş Masalları
5 Yaş Masalları
5 Yaş Masalları
4 Yaş Masalları
Hikaye Oku

Sizden Gelen Yorumlar

Ahmet
Ahmet
ahmet@username
Read More
Siteniz Çok güzel olmuş. Umarım daha fazla masal ve hikaye eklersiniz.
Sezer
Sezersezer@username
Read More
Çok fazla bir masal yok. Lütfen masal ekleyebilirmisiniz.
Serpil
Serpil
serpil@username
Read More
Çok güzel masal ve hikayeler var. Sitenizi çok beğendim.
Previous
Next

Masal ve Hikaye Kitapları okumanın çocuklara faydalarının yanı sıra anne ve babalara faydaları neler olabilir?

Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilen, kişiler arası olumlu iletişim becerilerine sahip, şiddete daha az başvuran, eleştirel, sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmaları önemlidir.

Araştırmalar, kendisine Masallar ve Hikayeler okunan çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin kendisine kitap okunmayan çocuklara göre çok daha ileride olduğunu gösteriyor. Gelin, ilk olarak kitap okumanın çocuklara faydalarını

8 adımda ayrıntılı şekilde inceleyelim.

İlk olarak erken yaşlardan itibaren çocuklara kısa masal okumak onların dil gelişimi için çok önemli. Erken yaşlarda çocuğun dil gelişimi desteklendiğinde okuma yazma becerisi de gelişir. Bu durum çocukların gelecek yıllardaki okul başarılarını ve özgüvenlerini olumlu yönde etkiler. Dil gelişimi yeterince desteklenmeyen çocuklarsa daha sonraki hayatlarında okuma yazma becerilerini edinmede zorluk çekebilir ve okul döneminde okuma yazma öğrenmek için ek desteğe ihtiyaç duyabilirler.

İkinci olarak, erken yaşlarda kendisine kitap okunan çocuklar kitaplardaki resimlerle yazılar arasında bir bağlantı olduğunu da öğrenir. Bu da ilkokul okuma yazma becerisine temel oluşturur ve böylece okuma dönemine daha hazırlıklı ve kolay geçiş sağlar. Bir diğer önemli nokta, kitap okumanın çocukların sözcük dağarcığını zenginleştirmesine destek olmasıdır. Çocuğa düzenli kitap okunduğunda okunan kitaplardan yeni kelimeler öğrendiği için çocukların sözcük dağarcığı gelişir, bildikleri sözcük sayısı artar.

Çocukların sözcük dağarcığının gelişmesi ise dinlediğini anlama ve kendini ifade etme gibi dil gelişimi becerilerini destekler. Kendisine kitap okunan çocuklar dinler, düşünür, resimler ve yazılar arasında ilişki kurmaya çalışır. Olaylar arasında bağlantılar kurmaya, bir problem varsa çözmeye çalışırlar. Bu da onların zihinsel gelişimini destekler. Başka bir önemli noktaysa, kitapların çocukların farklı duyguları tanımasına ve bu duyguları uygun şekilde ifade etmelerine yardımcı olmasıdır.

Aynı zamanda çocuklar yaşadıkları mutlulukların, üzüntülerin, endişelerin sadece kendilerine has olmayıp başka insanların da bu duyguları hissettiğini anlarlar. Bu da çocukların kendilerini diğer insanların yerine koyarak düşünme yani empati becerisini destekler. Kitaplar çocukların pek çok sosyal beceriyi geliştirmelerini de sağlar. Sevme, anlama, ilgi gösterme, yardım etme, dinleme, saygılı davranma gibi sosyal becerileri hikayenin kahramanlarının yaşadıkları üzerinden anlatarak çocukların bu becerileri edinmelerini sağlayabilirler.

Kitaplar, çocuklara yepyeni dünyaların kapılarını aralar. Bu sayede onların hayal güçleri ve yaratıcı düşünme becerileri gelişir. Son olarak kendisine düzenli kitap okunan, elinde kendine ait kitaplar bulunan çocukların kendisine kitap okunmayan ve kitabı olmayan yaşıtlarına göre okul bitirme oranlarının üniversiteye devam etme oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumanın faydalarını inceledik. Çocuklara kitap okumanın onların gelişimine ve ileriki hayatlarındaki başarılarına çok önemli etkileri olduğu gibi çocuklarına kitap okumanın anne ve babalara sağladığı faydalar da vardır. Şimdi de birlikte bunları konuşalım. İlk olarak kitap okumanın ebeveyn-çocuk ilişkisine sağladığı katkıya değinelim. Ebeveyn çocuğuna kitap okuyarak onunla arasında güçlü bir ilişki geliştirebilir.

Çocuğuyla yan yana gelmesi, birlikte kitabı incelemesi, göz teması kurması ve ona kitabı okuması çocuğu ile olan bağını güçlendirir. Dolayısıyla aile içi iletişimi de geliştirir. İkinci olarak, çocuklarla konuşulmak istenen hassas konularla ilgili kitaplar ebeveynler için de çoğu zaman yol gösterici olabilmektedir. Boşanma durumları, yeni bir bebek, kardeş durumu, zorbalık, saldırganlık gibi  hassas konuları kapsayan kitaplar çocuklarla bu konuları konuşmayı kolaylaştırır.

Son olarak kitaplar, çocukların ilgi alanlarına göre çok çeşitli konularda bilgi vererek ebeveynlere rahatlık sağlar. Her çocuğun ilgi alanı farklıdır ve bu alanları keşfedip derinlemesine bilgi edilmesinin heyecanını okuyarak tecrübe edebilir. Örneğin bazı çocuklar bilimden hoşlanır. Dünya, uzay, kuşlar, dinozorlarla ilgili meraklı olabilirler. Tabii ki çocuğun her merakını siz ebeveynler olarak tek başına gideremezsiniz. Bununla birlikte ebeveynlere rahatlık sağlaması ve bilgi vermesi açısından kitaplardan yararlanılması çok önemlidir.

Evet Masal nedir? masalın özellikleri masalın planı masalların tarihçesi Türk edebiyatındaki masalın tarihçesi masaların kökeni yani ereden geldiği nerden ortaya çıktı ve son olarak da önemli Türk ve dünya masalları üzerinde duracağız. Evet ilk önce Bir masalın tanımı : masal sözleri gelenegi içinde halkın anonim olarak oluşturduğu dilden dile kuşaktan kuşağa sürüklenen olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı olayları anlatan edebi Türe Biz masal diyoruz.

Masalın özellikleri :

1- masallar olaya dayalı sanatsal metinler deki genellikle bir tekerleme ile başlar yani Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bu develer tellal iken pireler berber iken diye başlar.
2-Masallarda yer ve zaman belirsizdir olaylar hayali mekanlarda ve belirsiz geçmiş zaman da geçer. Olayların anlatımında öğrenilen geçmiş zaman ya da geniş zaman kullanılır.
3-Kahramanlar genellikle devler, periler, cinler, padişahlar, prensesler dir.
4-Masallar iyiyle kötüyü mücadelesini anlatır masalın sonunda ile Üstün gelir. İyiler ödüllendirilir kötüler, cezalandırılır.
5-Masallarda yalan Duru bir dil ve anlatım söz konusudur. Anlatımda söylemesi güç kelimelere ayrıntılı betimlemelere yer verilmez.
6- Masalların başında, ortasında ve sonunda kalıp sözlere yer verilir.

7-Masallarda iyilik güzellik doğruluk yardımseverlik ve evrensel değerler yer alır. Dini ve milli ögelere yer verilmez.

8- Masalların söyleyeni belli değildir.
9- Masallar halk arasında dilden dile söylenerek gelecek kuşaklara aktarılan masallar
sonradan yazıya geçirilmiştir. Bunlar masalların en önemli özellikleridir.


Masalın bölümleri :
döşeme serim, düğüm çözüm edilecek bölümler olmak üzere Biz 5 ana bölüm ayırıyoruz. Döşeme
bölüme dinleyicilerin ilgisini çekme amacı Taşıyan tekerleme bölümüdür. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde gibi. Kalıplaşmış sözler bu bölümde söylenir.

Seri bölümü bu bölümde kişiler tanıtılır. Bir memleketin birinde gibi ifadelerle olaya giriş yapılır. Düğüm bölümü olaylar gelişir ve çatışma ortaya çıkar. İyiler ve kötüler bu bölümde belirginleşir olayın ayrıntılarına girilir. Merak
duygusu yoğunluk kazanır.

Olayların hızlı araç çözüm noktasına yönelir çözüm bölümünde ise belirginleşen bu çatışmalar bu bölümde illerin kazanması ve kötülerin cezalandırılması ile çözülür. Son olarak dilek bölümüne Veli kalıplaşmış sözler vardır. O sözler söylenir. Mesela Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.

Bu yurdumuzun güzellikleri başına gibi iyi direkt bildiren kalıplaşmış sözlerle masal son bulur.

Masallar.ORG 2021 Tüm hakları Saklıdır.

Optimized with PageSpeed Ninja